Basilio Pangilinan

Paulit-ulit na lamang ang mga araw na para bang walang katapusang panaginip. Mayroong mga nagsasabi na ito’y panandalian lamang. Palibhasa’y hindi pa nila nararamdaman ang kalam ng tiyan at kawalan ng pera. Nagawa pa nilang murahin ang mga nais lumabas; hindi nila nakikitang pare-pareho lamang tayong mga biktima.

Ang matatalim nilang salita ay walang katumbas sa sakit at takot na dulot ng kawalan ng pag-asa. Ang takot na baka hindi na ito matatapos, at dadami lamang ang mamamatay. Ang takot na pare-pareho, paulit-ulit, walang hangganan at walang simula.